Shanghai Xiujiang Electric Equipment Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Shanghai Xiujiang Electric Equipment Co., Ltd.
Shanghai, China
1.010,00 US$ - 1.050,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
210,00 US$ - 218,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
101,00 US$ - 109,60 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)

Mẫu đề nghị

50,00 US$ - 500,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
5,00 US$ - 100,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
105,00 US$ - 110,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu

Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

Betty Wu
Chat Now!
Dainy Zhou
Chat Now!
Joy Liu
Chat Now!
Cindy Wang
Chat Now!